Přihlaška

Podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. v §13 odst.1.:

  • podat písemnou žádost (viz vpravo)
  • splnit podmínku věku pro příslušnou skupinu: začít výuku a výcvik lze 18 měsíců před dovršením tohoto věku
  • doložit zdravotní způsobilost (formulář viz vpravo)
  • mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, který doloží:
  • český občan zpravidla občanským průkazem
  • cizinec z EU či EHP potvrzením o přechodném pobytu z cizinecké policie
  • cizinec ze třetí země dlouhodobým vízem
  • diplomat nebo člen technického personálu ambasády odpovídajícím průkazem
  • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu řízení (čestné prohlášení na žádosti)